Loading...

Dzień 1 - Środa (6 marca 2024)

Fun Jumpers

2023: raport wypadków śmiertelnych

  12:15 - 13:00

Albert Berchtold, Dyrektor Generalny USPA, przedstawi szczegółowy raport dotyczący najczęstszych przyczyn wypadków spadochronowych z podziałem na przyczyny i efekty. Im większy zbiór danych, tym lepsze wnioski możemy sformułowąć na ich podstawie. Z tego względu raport USPA, największej spadochronowej organizacji na świecie, jest doskonałym źródłem wiedzy. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy w najbliższym sezonie 2024 jeszcze bardziej świadomi potencjalnych ryzyk, a przez to – bezpieczniejsi.