Loading...

Dzień 2 - Piątek

Sala główna

Kilka słow o AWF (Airplane Wingsuit Formation) połączone z wingsuitowym briefingiem bezpieczeństwa

13:00-13:30

W tej prezentacji Daniel Ossio przybliży specyfikę skoków wingsuitowych w formacjach z samolotem, a także przekaże najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem wylotów, w których biorą udział wingsuiterzy. Bardzo ważna prezentacja dla wszystkich uczestników takich wylotów: wiewiów i nie.

Daniel skacze od 2011 roku, ma około 1500 skoków wingsuitowych. Znany jest jako pionier AWF (Airplane Wingsuit Formation), jest certyfikowanym coachem Squirrel.