Loading...

Dzień 1 - środa 16.11.2022

Tandem Piloci

Tandem Reserve – techniczne aspekty w praktycznym zastosowaniu

15:30 - 16:00

Kenneth Gajda z UPT przedstawi pokrótce szczegóły dotyczące technicznych aspektów nowej tandemowej czaszy zapasowej, które mogą mieć wpływ na jej praktyczne zastosowanie. Z tego powodu zachęcamy wszystkich tandem pilotów do tego, by wzięli udział w tej prezentacji.